Velkommen Velkommen til Dansk Tennis Fond Bemærkninger   Fondens midler til legatuddelinger er ved at være opbrugt for indeværende regnskabsår. Der kan derfor ikke søges om legater i perioden 1. juni 2016 til 15. september 2016. Ansøgninger der  modtages i denne periode vil ikke blive behandlet. © Dansk Tennis Fond 2015