Ansøgningskriterier: F.s.v. angår akademiske uddannelser skal bachelor være afsluttet med et minimumsgennemsnit på 7 efter 12-skalaen. For håndværkere og øvrige uddannelser fremsendes svendebrev eller lignende. Der ydes ikke legater til Phd-studerende. Ansøgningen skal fremsendes ved at benytte ansøgningsskemaet under fanen “Ansøgning”. Ansøgningsskemaet skal anvendes og fremsendes tillige med: Motiveret ansøgning Budget Karakterudskrift CV Optagelsesbrev Evt. anbefaling (Max. 1 stk.) De nævnte bilag må maksimum fylde 2MB og som én PDF-fil. Ansøgninger modtages løbende. De skal være modtaget i fonden inden studieopholdet påbegyndes. Som følge af nedennævnte tidsforløb for behandling af ansøgninger, vil uddeling kunne forekomme, efter at studieopholdet er påbegyndt. Ansøgninger behandles 2 gange årligt henholdsvis medio maj og medio november. Ansøgninger, der ønskes behandlet i maj, skal være modtaget hos fonden senest 15. april, og ansøgninger, der ønskes behandlet i november, skal være modtaget hos fonden senest 15. oktober. Alle ansøgninger besvares. Afslag bliver ikke begrundet. Fondens uddelinger er diskretionære.
Legater   Indenfor Dansk Tennis Fonds formål uddeler fondens bestyrelse efter frit skøn legater til formål, som bestyrelsen finder værdige. Uddelingen kan foretages såvel uden ansøgning som efter ansøgning. Ansøgningen: Bedes så vidt muligt send pr. e-mail og må maksimum fylde 2MB incl. bilag. Bør indeholde: Navn, adresse, alder, beskæftigelse på ansøgere der er fysiske personer. For foreninger m.v. anføres navn, adresse, CVR-nr., formål, medlemstal og andre beskrivende oplysninger. Udførlig beskrivelse af det formål, hvortil der søges støtte, herunder udførlig beskrivelse af et eventuelt projekt. Legater til studieophold i udlandet Legater Legattyper og ansøgningskriterier. © Dansk Tennis Fond 2015