Ansøgningsskemaet (med bilag) skal benyttes. Fonden foretager et frit skøn over ansøgernes behov. Herunder skønnes over, om ansøgerne p.g.a. et højere karakter- gennemsnit kan forventes at opnå støtte fra anden side. Fonden tager hensyn til ansøgeres eventuelle særlige om- stændigheder, og i den motiverede ansøgning bør ansøgere derfor redegøre for sådanne.
Legater Indenfor Dansk Tennis Fonds formål uddeler fondens bestyrelse efter frit skøn legater til formål, som bestyrelsen finder værdige. Uddelingen kan foretages såvel uden ansøgning som efter ansøgning. Fonden har ikke faste ansøgningsfrister. Ansøgninger behandles med varierende frekvens efter bestyrelsens beslutning. Ansøgningen: Må maksimum fylde 2MB incl. bilag. Sendes så vidt muligt pr. e-mail til dansktennisfond@dansktennisfond.dk. Ansøgningen skal indeholde: For fysiske personer: Navn, adresse, alder, beskæftigelse, kontaktoplysninger (e-mailadresse og evt. telefonnummer). For foreninger m.v.: Navn, adresse, CVR-nr., formål, medlemstal og andre beskrivende oplysninger samt kontaktoplys- ninger (e-mailadresse og evt. telefonnummer). Generelt: Udførlig beskrivelse af det formål, hvortil der søges støtte, herunder udførlig beskrivelse af et eventuelt projekt. Alle ansøgninger besvares. Afslag bliver ikke begrundet. Fondens uddelinger er diskretionære. Særligt vedrørende legater til studieophold i udlandet
Legater Legattyper og ansøgningskriterier.
© Dansk Tennis Fond 2022
Der gives legater såvel til unge på erhvervsuddannelser som til unge på videregående uddannelser, men ikke til bachelorstudier og lignende. Der gives ikke legater til PhD-studier.