Ansøgningskriterier: F.s.v. angår akademiske uddannelser skal bachelor være afsluttet med et minimumsgennemsnit på 7 efter 12-skalaen. For håndværkere og øvrige uddannelser fremsendes svendebrev eller lignende. Der ydes ikke legater til Phd-studerende. Ansøgningen skal fremsendes ved at benytte ansøgningsskemaet under fanen “Ansøgning”. Ansøgningsskemaet skal anvendes og fremsendes tillige med: Motiveret ansøgning Budget Karakterudskrift, både bachelor og evt. nuværende uddannelse CV Optagelsesbrev Evt. anbefaling (Max. 1 stk.) De nævnte bilag skal samles i én PDF-fil, og denne må maksimum fylde 2MB. Ansøgninger modtages løbende. De skal være modtaget i fonden inden studieopholdet påbegyndes. Ansøgninger behandles med vekslende intervaller, og der kan således ikke forventes svar indenfor nogen bestemt frist. Ansøgninger, der ønskes behandlet inden 1. juli skal være modtaget i fonden senest 15. april. Ansøgninger, der ønskes behandlet inden 1. januar, skal være modtaget i fonden senest 15. oktober. Alle ansøgninger besvares. Afslag bliver ikke begrundet. Fondens uddelinger er diskretionære.
Legater   Indenfor Dansk Tennis Fonds formål uddeler fondens bestyrelse efter frit skøn legater til formål, som bestyrelsen finder værdige. Uddelingen kan foretages såvel uden ansøgning som efter ansøgning. Ansøgningen: Bedes så vidt muligt send pr. e-mail og må maksimum fylde 2MB incl. bilag. Bør indeholde: Navn, adresse, alder, beskæftigelse på ansøgere der er fysiske personer. For foreninger m.v. anføres navn, adresse, CVR-nr., formål, medlemstal og andre beskrivende oplysninger. Udførlig beskrivelse af det formål, hvortil der søges støtte, herunder udførlig beskrivelse af et eventuelt projekt. Legater til studieophold i udlandet
Legater Legattyper og ansøgningskriterier.
© Dansk Tennis Fond 2015